כתבות אינפורמטיביות

A basic standard blog page example.

6 במאי 2017
blog3

גינון

לגישה האורגנית ראייה שונה, אשר איננה מתמקדת בתוצר הסופי בלבד, אלא בכל עולם החי הסובב את הצומח.
בניגוד לשיטה הקונבנציונאלית, רוב חומרי ההדברה והדישון הידידותיים לסביבה אינם פוגעים בחרקים מועילים והינם בעלי רעילות אפסית לאדם ולסביבתו.  
תכשירים אורגניים בעלי רעילות מסוימת, יתרונם בכך שהם מתפרקים מהר יחסית, וכאשר הפירות והירקות מגיעים לצרכן, הרעל כבר אינו מצוי בהם.
בנוסף, בגלל התפרקותם המהירה, קשה לפתח נגדם עמידות.
לעומת זאת, חומרים כימים סינתטיים מתפרקים לאט יותר, ולכן הסיכוי לפתח נגדם עמידות גדול יותר.

Copyrights © 2020 ThemeStall All Rights Reserved.

X