Privacy Policy

תקנון

כללי:

 • אתר אורגני שלי הינו חנות מקוונת המופעלת ע"י חב' אורגני שלי בע"מ (ח.פ 514062660). 

רכישה באתר:

 • רכישה באתר תעשה באמצעות העברה בנקאית או באמצעות אפליקציית Bit.
  כל המחירים הנקובים באתר כוללים מע"מ כחוק.
 • תנאי מוקדם לביצוע פעולת הרכישה באתר הוא קבלת אישור על העברת התשלום
  לחשבון הבנק של חברת אורגני שלי בע"מ.
 • בעת ביצוע הזמנה באתר, ולאחר קבלת אישור רכישה במייל, חובה על הלקוח/ה לוודא
  כי נתוני ההזמנה מדויקים במלואם. במידה וקיימת אי-התאמה, יש להודיע על כך באופן מיידי לנציג החברה במייל organisheli@barak-online.net ו/או בטלפון 09-7705870.

אספקה וקבלת המוצר

 • לקוח שמסר פרטי משלוח שגויים או שלא אסף את החבילה מהדואר בזמן, ועקב כך המוצרים הוחזרו לשולח, עבור המשלוח החוזר ישלם הלקוח את התשלום לפי משקל החבילה.
 • מגוון המוצרים המוצג באתר עשוי להשתנות מעת לעת. אופן הצגת המוצרים באתר נקבע ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של אורגני שלי בע"מ, והתמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד.
 • מחירי המוצרים שיפורסמו באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי תנאי השוק, ולפי שיקול דעתה של אורגני שלי בע"מ.
 • אספקת חומרי הדברה ודישון מתבצעת רק באמצעות שליח.
 • על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוות הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון, על הלקוח להודיע על כך טלפונית באופן מיידי לאורגני שלי בע"מ. אורגני שלי בע"מ תטפל בבעייתו של הלקוח כפי שדורש החוק.
 • הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או אורגני שלי בע"מ ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה, טעות בהקלדת כמויות וכד'.
 • אורגני שלי בע"מ לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר אורגני שלי בע"מ, והשימוש בהם ע"י הלקוח היה שגוי ובניגוד להוראות השימוש.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא אורגני שלי בע"מ בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

הצילומים המופיעים באתר:

 • הצילומים באתר הינם להמחשה בלבד.
 • תנאי מוקדם לביצוע רכישה באתר הוא כי המוצר מצוי במלאי החברה.

המחירים באתר:

 • המחירים באתר כוללים מע"מ עפ"י הדין .
 • המחירים באתר אינם כוללים דמי משלוח.
 • בקניה בסכום בגובה 300 ₪ ומעלה, המשלוח עם שליח יהיה בחינם.

  דואר רשום:
 • משלוח בדואר רשום חינם בקניה מעל 300 ₪.
  בקניה נמוכה מ-300 ₪ המשלוח יהיה בעלות של 20 ₪.
 • זמן ההגעה המשוער הינו 21 ימי עסקים, מאישור ביצוע ההזמנה, בכפוף לשירות דואר ישראל.

מועדי אספקה באמצעות שליח:

 • אנו מתחייבים לספק את הסחורה תוך 7 ימי עסקים באמצעות שליח. 
 • החברה אינה אחראית לאיחורים באספקת המוצר הנובעים מסיבות שאינן בשליטתה.
 • במידה ואספקת המוצר אינה אפשרית, רשאית החברה לבטל את המכירה ולהשיב ללקוח את כספו.
  החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח מראש עם הלקוח.

החלפה/ החזרת מוצרים / ביטול עסקה:

 • המוצר נרכש באתר חברת אורגני שלי בע"מ.
 • החלפת מוצר תתאפשר כאשר המוצר ואריזתו שלמים ומקוריים, האריזה לא נפתחה ולא נעשה
  כל שימוש במוצר.
 • החלפת מוצרים תתבצע עד שבועיים מיום רכישתם.
 • אין החזרות או החלפות של תכשירי הדברה ודישון.
 • ביטול עסקה והחזרת מוצר יתבצעו בהתאם לנדרש בחוק, עד 14 יום מיום קבלת המוצר או מסמך גילוי לפי המאוחר מבניהם, בצרוף חשבונית ובתנאי שהמוצר תקין, שלם ובאריזתו המקורית, וזאת בהתאם לתנאים הבאים:
  • המוצר ואריזתו שלמים, לא נפתחו ולא נעשה בהם שימוש.
  • ביטול עסקה ניתן לבצע במייל organisheli@barak-online.net או בפקס
   שמספרו 09-7493483 . בהודעת הביטול יש לציין שם המלא, ת.ז ומספר ההזמנה.
  • הסכום ששולם יוחזר באותה שיטה שבה שולמה ההזמנה, באמצעות העברה בנקאית
    או אפליקציית Bit.
  • הסכום שיוחזר יהיה מחיר המוצר בניכוי 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם,
   כולל דמי משלוח.
  • אחריות ותשלום עבור הגעת המוצר בשלמותו לחברה יחולו על הלקוח.
  • יש לתאם את החזרת המשלוח בטלפון 09-7705870.
  • כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הוא מודע לתקנון ומסכים לתנאיו, וכי לא תהא לו ו\או למי מטעמו כל טענה ו\או תביעה, במישרין ו\או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו\או מפעיליו ו\או מי מטעמם.
  • השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים שלעיל, ועצם הרכישה מהווה אישור והסכמה מלאה לתקנון האתר.

מדיניות תשלומים

ניתן לשלם בהעברה בנקאית או באמצעות אפליקציית Bit. 

פרטי חשבון הבנק של אורגני שלי בע"מ הם:

בנק הפועלים 12

סניף 627

חשבון 570619

Copyrights © 2020 ThemeStall All Rights Reserved.

X