הדברה משולבת IPM

פיתיונות פרומונים נקביים למשיכת זכרים, המשמשים לניטור אוכלוסיות מזיקים,
ללכידה המונית ולהפרעה בתהליך הזיווג.

שימוש בפרומונים כאמצעי לגילוי תנודות של אוכלוסיות מזיקים הינו כלי ניטור יעיל ביותר, עוד בטרם מורגשים תסמיני הנזק הראשונים. כמות הפיתיון תלויה במטרת השימוש.

אם הלכידה מיועדת לניטור, כמה מ"ג ליום עשויים להיות יעילים לדגימה של האוכלוסייה בפרק זמן קצר,

אך נדרשת כמות גדולה יותר ללכידה המונית לאורך זמן רב יותר.
גם סוג הדיספנסר (נדיפית) משפיע על יעילות הלכידה.

משך הפעילות: פרומונים יעילים בתוך מלכודת כ- 6-4 שבועות, 
תלוי בתנאי האקלים והטמפרטורה.
אחסון: יש לאחסן את הפרומונים בקירור.
חיי מדף: בתנאי קירור – כשנה, בהקפאה – כשנתיים.

יתרונות הפרומונים:

 • אינם רעילים לבני אדם ולסביבה
 • מתכלים
 • יעילים לטווח הארוך
 • יכולים לכסות שטח רחב

רשימת פרומונים עיקרית:

 • נדיפית למגנית האפרסק הלבנה
 • נדיפית לעש האשכול
 • נדיפית לעש החרוב
 • נדיפית לעש העגבניה (טוטה אבסולוטה)
 • נדיפית לעש התמר הקטן
 • נדיפית לעש תפוח
 • נדיפית לעש תפוח מדומה
 • עש קליפת ההדר
 • נדיפית לאנרסיה
 • עש פרחי ההדר
 • נדיפית לזחל ורוד

ניתן להשיג סוגי פרומונים נוספים בהתאם לצורך.

רשימת דיספנסרים

 • Red Rubber
 • Grey Rubber
 • Polyethylene
 • Polypropylene
 • WAX

Copyrights © 2020 ThemeStall All Rights Reserved.

X